Prijzen

N.B. het is mogelijk om meerdere prijzen te winnen!

Hoogste plaatsen

Geldprijzen voor de bovenste plaatsen worden gedeeld volgens Hort-systeem. Dat wil zeggen, elke speler ontvangt 50% van het prijzengeld waar hij op grond van zijn positie in de eindstand recht heeft. De overige 50% wordt gelijkelijk verdeeld onder de met hem/haar gelijk (in punten) geëindigde spelers.

 • 1e prijs: € 800
 • 2e prijs: € 600
 • 3e prijs: € 400
 • 4e prijs: € 250
 • 5e prijs: € 150
 • 6e prijs: € 75

Ratingprijzen

Deze zijn voor de hoogst geëindigde spelers met een rating onder de aangegeven grens. Deze prijzen worden niet gedeeld.

 • Hoogst geëindigde <1600: € 100
 • Hoogst geëindigde <1800: € 100
 • Hoogst geëindigde <2000: € 100
 • Hoogst geëindigde <2200: € 100

Computer-prijzen

Deze prijzen zijn voor het behalen van een resultaat tegen de aangegeven computer. De onderstaande prijzen worden verdeeld onder de in aanmerking komende spelers, waarbij een winstpartij dubbel zo zwaar meetelt als een remise.

 • Pewatronic Grandmaster: € 150
 • Mephisto TM 68040: € 100
 • Mephisto Academy: € 50, hiervoor komen alleen spelers met een rating <1981 in aanmerking.
 • Fidelity Elite Avantgarde 2100: € 50, hiervoor komen alleen spelers met een rating <1875 in aanmerking.