Prijzen

N.B. het is mogelijk om meerdere prijzen te winnen!

Hoogste plaatsen

Geldprijzen voor de bovenste plaatsen worden gedeeld volgens Hort-systeem. Dat wil zeggen, elke speler ontvangt 50% van het prijzengeld waar hij op grond van zijn positie in de eindstand recht heeft. De overige 50% wordt gelijkelijk verdeeld onder de met hem/haar gelijk (in punten) geëindigde spelers.

  • 1e prijs: € 800
  • 2e prijs: € 600
  • 3e prijs: € 400
  • 4e prijs: € 250
  • 5e prijs: € 150
  • 6e prijs: € 75

Ratingprijzen

Deze zijn voor de hoogst geëindigde spelers met een rating onder de aangegeven grens. Deze prijzen worden niet gedeeld.

(Info 2024 volgt, er blijven 4 ratingprijzen maar de ratinggrenzen zijn n.t.b.)

  • Hoogst geëindigde <1600: € 100
  • Hoogst geëindigde <1800: € 100
  • Hoogst geëindigde <2000: € 100
  • Hoogst geëindigde <2200: € 100

Computer-prijzen

Deze prijzen zijn voor het behalen van een resultaat tegen de aangegeven computer. De onderstaande prijzen worden verdeeld onder de in aanmerking komende spelers, waarbij een winstpartij dubbel zo zwaar meetelt als een remise.

(Info 2024 volgt)

Mephisto:   € 150
Tasc R30: € 100
Square Off: € 50 (alleen voor spelers <1800)