Volgeboekt!

Het FishPartners Open 2023 is met 64- menselijke - deelnemers helemaal volgeboekt.

Nieuwe aanmeldingen komen op de reservelijst. Mocht er weer plek ontstaan, dan nemen we contact op met de eerstvolgende op de reservelijst.
Het is niet nodig (noch wenselijk) om uit eigen beweging inschrijfgeld over te maken en/of contact op te nemen.